18 Pułk Piechoty

Główną częścią składową amerykańskich dywizji piechoty są pułki piechoty. W zależności od okresu historycznego, 1 Dywizja Piechoty posiadała ich od trzech do czterech. Jako patrona naszej działalności wybraliśmy 18 Pułk Piechoty (18th Infantry Regiment), który należy do grona najstarszych jednostek tego typu w US Army.

Okres początkowy.

Formowanie.

Potrzeba powstania 18 Pułku wiązała się z wybuchem Wojny Secesyjnej na terenie Stanów Zjednoczonych. Oddziały Unii początkowo nie mogły skutecznie konkurować z formacjami Konfederatów. Północ musiała więc w szybkim czasie rozpocząć reorganizację swoich sił zbrojnych, wśród których znalazło się 9 nowych pułków piechoty o numeracji od 11 do 19. „Osiemnasty” został oficjalnie utworzony 3 maja 1861 roku, by móc jednakże czynnie brać udział w jakimkolwiek działaniu, potrzebował czasu na dosłowne stworzenie do zera. Zadanie to przyjął pułkownik Henry B. Carrington, który stał na jego czele aż po okres wojny „Czerwonej Chmury” prowadzonej z Indianami.


Pułkownik Henry Beebee Carrington

Podstawą organizacji pułku były zarządzenia z 4 maja i 21 lipca 1861 roku. Zgodnie z jego treścią miał się składać z trzech batalionów, każdym zawierającym osiem kompanii, nazywanych literami alfabetu od A do H. Za siedzibę pułku uznano stan Ohio, gdzie 1 lipca 1861 roku, nieopodal miasta Columbus utworzono jego sztab, by 10 sierpnia 1861 roku ulokować obóz wojskowy nazwany Camp Thomas. Rekrutacja rozpoczęła się w momencie utworzenia dowództwa jednostki, rekrutów wcielano więc w szeregi regimentu, pomimo początkowego braku jego stałej siedziby. Świeża krew zaczęła zasilać kolejne pododdziały, co pozwoliło na rozpoczęcie szkoleń- większość z jednostek była gotowa do opuszczenia bram obozu już 30 listopada 1861 roku. 16 grudnia proces organizacji został oficjalnie uznany za kompletny. 18 pułk piechoty wyruszył na linię, jako część 1 Dywizji Armii Ohio.

Wojna Secesyjna.

Początkowe zadania pułku ograniczały się do prowadzenia działań osłonowych oraz do zabezpieczania terenów ważnych z strategicznego punktu widzenia. Aż do sierpnia 1862 roku, pododdziały stacjonowały na mostach, stacjach kolejowych czy przełęczach, mieszczących się w obrębie trzech sąsiednich stanów- Missisipi, Alabama i Tennessee. 30 sierpnia, z powodu nieprzyjacielskiej ofensywy pod dowództwem gen. Bragga nadciągającego w kierunku Nashville, wydano rozkaz zgrupowania pułku w miejscowości Murfreesboro, gdzie regiment uczestniczył w tzw. „Battle of Stones River”. Był to początek działań bojowych pułku, zakończonych dopiero wraz z kresem amerykańskiej wojny domowej. Nie można stwierdzić, iż to 18 Pułk wygrał tę wojnę, ale zdecydowanie przyczynił się do zwycięstwa Unii, walcząc w szeregach jej sił zbrojnych przeciwko Południowcom w szeregu bitew- Murfreesboro, Chickamauga, Chattanooga, oraz kampaniach na terenie Atlanty, Kentucky, Mississippi , Tennessee oraz Georgii. W trakcie zmagań borykano się z najróżniejszymi problemami, często dość kuriozalnymi – zdarzyło się, iż warunki pogodowe powodowały opóźnienia w dojściu na front. Inna kwestią było uzupełnianie stanów osobowych. Cena zwycięstwa tej krwawej wojny była wysoka. W trakcie niektórych ze zmagań stan liczebny pułku potrafił zmaleć nawet do 30%!

Wojny z Indianami.

Stany Zjednoczone- kraj zdefiniowany jako ojczyzna wolności i demokracji, ma na kartach swojej historii również czyny, których nie można uznać za chwalebne. Należy do nich zwłaszcza problem ludności rdzennej, która po utworzeniu amerykańskiej państwowości została stopniowo wycofywana poza obręb społeczeństwa. Problemy adaptacyjne, wzajemne niezrozumienie i niechęć dwóch całkowicie odmiennych kultur walczących o prawa do rozwoju czy surowców, musiały doprowadzić w końcu do rozlewu krwi. Kolejne plemiona indiańskie podrywały się do walki z oddziałami US Army.

„Masakra Fattermana”- Harold von Schmidt.

21 września 1866 roku nastąpiła całkowita reorganizacja 18 Pułku, stacjonującego częściowo w forcie Sedgwick. Inne pododdziały zostały ściągane doń ze stanów Colorado, Utah i Dakota. Tuż po tym wydarzeniu regiment otrzymał nowe zadanie. Tym razem była nim walka z indiańskimi plemionami  Lakotów, Północnych Cheyennów i Arapahów, która jest zwana od przydomka wodza Lakotów, wojną „Czerwonej Chmury”. Podłożem konfliktu była chęć zapanowania nad szlakami drogowymi (szlak Bozemana) i rzecznymi (rzeka Powder) wiodącymi do złotonośnych terenów górskich Montany. Przebieg działań charakteryzowała duża zmienność. Przełomowym momentem była bitwa pod Hundred Slain znana również jako „Masakra Fettermana”, stoczona 21 XII 1866 roku. Należy ona do grona największych porażek US Army doznanych na terenie Wielkich Równin. Została przebita dopiero klęską generała Custera pod Little Big Horn. W ciągu zaledwie 20 minut pułk stracił 49 zabitych- całość sił  piechoty, które zmierzały na odsiecz Fortu Phil Kearny.

Walki 18 Pułku z Indianami nie zostały zakończone w trakcie tej wojny. Do drobnych incydentów dochodziło jeszcze na terenie stanu Montana w latach 1881-82.

Wojna hiszpańsko- amerykańska.

Lata 1882-1898 stanowiły okres cyklicznych reorganizacji regimentu w ramach jego pokojowej służby. W tym okresie Stany Zjednoczone rozpoczęły jednakże dyplomatyczne działania zmierzające do zwiększania własnych wpływów zarówno wewnątrz, jak i poza obrębem „Nowego  Świata”. Terenem, na który zwracano szczególną uwagę były Karaiby. Wśród nich znajdowała się zarządzana twardą ręką hiszpańska kolonia Kuba. Zarówno opinia publiczna, jak i władze Stanów domagały się „wyzwolenia” wyspy. Dogodny pretekst do interwencji został dostarczony 15 II 1898 roku. W hawańskim porcie tonie pancernik USS „Maine”– Amerykanie za winnych uznają hiszpańskich agentów. Odrzucone ultimatum i warunki oswobodzenia Kuby oznaczały rozpoczęcie wojny z dniem 21 IV.

Amerykańskie okopy nieopodal Manili.

Zmagania toczyły się na terenie hiszpańskich koloni na Karaibach i Pacyfiku, co było z pewnością bardziej dogodne dla obu stron w porównaniu z desantem na ich rodzime ziemie. 18 Pułk znalazł się w składzie VIII Korpusu, biorąc udział w walkach na Filipinach. Wraz z rodzimymi jednostkami, walczącymi z europejskim reżimem władającym krajem od 1521 roku, „Osiemnasty” wkroczył do Manili. Wojna ta zakończyła się całkowitą klęską Hiszpanów i poza zdobyczami terytorialnymi, była początkiem udziału Stanów Zjednoczonych w walce o pozyskanie pozycji mocarstwa liczącego się na arenie międzynarodowej.

Dalsze losy.

Od roku 1917 18 Pułk na stałe wchodzi w skład 1 Dywizji Piechoty. O jego dziejach można poczytać w podstronie.

Komentarze wyłączone.