T/4 Kenneth L. Wise

T/4 Kenneth L. Wise

(12 VI 1920- 1978)

Kenneth L. Wise wychowywał się w miejscowości Washington w stanie Pensylwania, znajdującej się na południowy-zachód od Pittsburgh’u. Karierę wojskową rozpoczął 30 X 1941 roku, gdy zaciągnął się w szeregi US Army. Wkrótce rozpoczął szkolenie, obejmujące zagadnienia związane z łącznością i artylerią. Po jego ukończeniu mógł wykonywać obowiązki zarówno radiooperatora, jak i kanoniera dział średniego kalibru. Ostatecznie w roli radiooperatora został przydzielony do sztabu 7 Batalionu Artylerii Polowej (7th Field Artillery Battalion HQ Battery) przynależnego do 1 Dywizji Piechoty, w ramach którego służył w trakcie kampanii północnoafrykańskiej.

Podczas bitwy o El Guettar, części operacji tunezyjskiej, został odznaczony medalem Silver Star za, jak podaje uzasadnienie:

dzielność w trakcie walk pod El Guettar, Tunezja, 30 marca 1943 roku. Szeregowy Wise jako ochotnik kontynuował pod ciężkim ogniem nieprzyjacielskich karabinów maszynowych, moździerzy i broni strzeleckiej, zakładanie artyleryjskiego punktu obserwacyjnego na wysuniętych pozycjach piechoty. Wykonanie tej misji zapewniło bliskie wsparcie artylerii, ułatwiając postęp piechoty.”

Po walkach na Sycylii, losy Wise’a zostały związane z 3 Dywizją Piechoty, słynną „Rock of Marne”, gdzie służył kolejno w 9th Field Artillery Battalion i 393rd Field Artillery Battalion, biorąc udział w kampaniach na terenie półwyspu Apenińskiego i Francji.

Po zakończeniu służby, trwającej 3 lata i 8 miesięcy, dnia 24 VI 1945 roku, powrócił do Stanów, gdzie ożenił się w 1947 roku z Albertą G. Magnetta i osiadł w Erie.  Ginąc w wypadku, w wieku 57 lat, pozostawił czwórkę dzieci.

Informacje udostępnił pan Richard K. Wise, najstarszy syn Kenneth’a Wise’a, któremu serdecznie dziękujemy.

Komentarze wyłączone.