Dane

STOWARZYSZENIE

HISTORYCZNE

WIELKA CZERWONA JEDYNKA

NR KRS 0000303593

NR REGON 020745552

NR NIP 913-159-06-62

NR RACHUNKU BANKOWEGO

Lukas Bank
40 1940 1076 3051 2650 0000 0000
osoby uprawnione do reprezentacji -jednoosobowo

PREZES – PIOTR LANGENFELD
WICEPREZES – KRZYSZTOF ZDZIARSKI
WICEPREZES – PAWEL STEMPNIAK

Komentarze wyłączone.