Rekrutacja

CZOŁEM REKRUCIE!

Niniejszy artykuł ma zapoznać Cię z ogólnymi zasadami rekrutacji, obowiązującymi w Stowarzyszeniu Historycznym Wielka Czerwona Jedynka. Zapoznanie się z niniejszymi zapisami i ich zaakceptowanie są podstawą warunkującą dalszą współpracę.

Jako „żółtodziób” możesz początkowo liczyć na taryfę ulgową w trakcie tzw. stażu rekruckiego. Ma on w swoich założeniach być okresem próbnym, pozwalającym nam i Tobie uniknąć zbędnych nieporozumień. W celu otrzymania tytułu rekruta, należy po pierwsze skontaktować się z prezesem Stowarzyszenia oraz założyć konto na forum organizacji. Po przedstawieniu swojej sylwetki, odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej oraz wstępnej akceptacji z naszej strony, możesz liczyć na pomoc ze strony bardziej doświadczonych kolegów.

W postępowaniu rekrutacyjnym kierujemy się jedynie ograniczeniami wiekowymi, rozpatrując wnioski osób pełnoletnich lub przekraczających 16 lat, za pisemną zgodą rodziców. Ze względu na odpowiedzialność, jaką wymusza na nas udział w imprezach rekonstrukcyjnych, gdzie mamy do czynienia z potencjalnym zagrożeniem z wielu stron, jest to podstawa warunkująca dalsze etapy.

Poszukujemy pasjonatów, osób gotowych do współpracy w duchu koleżeństwa, gotowych do działania w imię dobra grupy. Rekruta ubiegającego się o akces powinna cechować przede wszystkim chęć współpracy i poszerzenia wiedzy, koleżeńska podstawa oraz zdolność godnego prezentowania i podporządkowania się poleceniom w trakcie publicznych wystąpień. Nie wymagamy posiadania wiedzy na poziomie akademickim, a chęci do jej przyswajania. Liczy się podstawowa znajomość historii II Wojny Światowej, zwłaszcza z uwzględnieniem działalności amerykańskiej 1 Dywizji Piechoty oraz Armii Amerykańskiej na Europejskim Teatrze Działań Wojennych, którą wraz z biegiem czasu należy stopniowo poszerzać. Cenimy wysoko samodzielność w jej poszukiwaniu i prosimy przy zadawaniu ewentualnych pytań nie powielać kwestii zawartych na naszej witrynie, bądź forum.

Rekrutacja dotyczy trzech sekcji- militarnej, pomocniczych służb kobiet i cywilnej. Decydując się na jedną z nich, dostajesz trzymiesięczny okres na zebranie minimum mundurowego. W przypadku pierwszej z nich jest nim:

  • koszula M1937,
  • spodnie M1934,
  • kurtka M1941,
  • hełm M1,
  • opinacze M1938,
  • pas oporządzeniowy wraz z kompletną manierką, pokrowcem opatrunkowym oraz
  • odpowiednie obuwie.

Zestaw ten powinien pozwolić Ci godnie zaprezentować się w trakcie imprez, na które zostaniesz zaproszony przez Dowództwo. Reszta sprzętu- pasek do spodni, haversack, sztućce, itd.- powinna być systematycznie uzupełniania. Jeśli nie jesteś w stanie zakupić wszystkiego w wyżej wymienionym terminie, możesz liczyć na przedłużenie statusu rekruta i wypożyczenie brakujących elementów. Ich posiadanie ma pozwolić Ci na wcielenie w podstawową sylwetkę strzelca amerykańskiej piechoty w trakcie II wojny światowej, uzbrojonego w podstawową broń piechoty z tego okresu- karabin M1 Garand. Zgodnie z obowiązującym prawem polskim nie akceptuje się używania egzemplarzy definiującymi je jako broń, akceptując jedynie repliki lub eksponaty w legalny, oficjalny sposób pozbawione cech bojowych.

W przypadku pozostałych sekcji, nabór dotyczy głównie kobiety, wobec których minimum mundurowe określa po konsultacji ich przewodnicząca.

Chęć przydziału do innych specjalizacji ( MP, medyk, broń ciężka, kucharz, etc. ) musi być każdorazowo zaakceptowany przez dowództwo.

Jako rekrut masz prawo do udziału w imprezach Stowarzyszenia, podczas których będziesz miał okazję zapoznać się z naszym podejściem do rekonstrukcji historycznej. Odbędziesz, tak jak każdy Twój poprzednik, szkolenie z zakresu musztry i podstaw rzemiosła żołnierskiego. Tylko pełnoprawni członkowie mają prawo głosu w sprawach dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia, jednakże Twoja opinia będzie uwzględniana jako głos doradczy. Pierwszeństwo w przypadku podejmowania broni,  czy innych projektów,  posiadają również pełnoprawni członkowie.

Wszystkie pytania i inne indywidualne postulaty należy konsultować z pionem dowódczym. O zakończeniu stażu rekruckiego decyduje gremium Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę Twoje zachowanie i podejście do kwestii rekonstrukcji.

Przechodząc ten nieskomplikowany proces, otrzymasz możliwość uczestnictwa we wszystkich projektach Stowarzyszenia Historycznego Wielka Czerwona Jedynka, jako jego pełnoprawny członek. Otrzymasz stopień służbowy (private– szeregowy) oraz zobowiążesz się do systematycznego opłacania składek. Pozwoli Ci to na uczestniczenie we wszystkich projektach w ich pełnym wymiarze oraz składania propozycji realizacji własnych pomysłów.

Noszenie historycznego munduru z insygniami 1 Dywizji Piechoty, na co oficjalnie uzyskaliśmy pozwolenie, będzie od Ciebie wymagało odpowiedniego zachowywania się. Za przekroczenie granic szeroko rozumianej kultury osobistej zostaje przyznana nagana. Powtarzanie się niewłaściwych występków i brak podporządkowania ustaleniom w trakcie imprez publicznych skutkuje wydaleniem z szeregów Stowarzyszenia.

Decydując się na odtwarzanie formacji wojskowej, zgadzasz się w trakcie spotkań na respektowanie ceremoniałów wojskowych oraz stopni, przydzielanych decyzją dowództwa.

Przestrzeganie wyżej wymienionych zapisów pozwala nam na sprawne zarządzanie całością organizacji i uczestniczenie w różnych projektach. Dostosowując się do nich z pewnością otrzymasz możliwość odczucia na własnej skórze trudów i radości, z jakimi borykali się wówczas GI, a przede wszystkim do spełniania swoich marzeń, realizacji pasji i zainteresowań, w rezultacie z dumą mogąc przedstawiać się jako członek STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO WIELKA CZERWONA JEDYNKA, zgodnie z dywizyjnym mottem:

No mission too difficult, no sacrifice too great – duty first!

Komentarze wyłączone.