Sekcje

Główną działalnością Stowarzyszenia jest odtwarzanie sylwetek strzelców liniowych oddziałów piechoty. W tym celu obraliśmy jako patrona Kompanię B, 1 Plutonu, 18tego Pułku 1 Dywizji Piechoty. Na potrzeby tej działalności odbywamy cykliczne przeszkolenie z zakresu musztry, taktyki i innych umiejętności niezbędnych do wiernego odtworzenia sylwetki „szarego strzelca”. Ostatnio staramy się ponadto kontynuować cykliczne treningi rzemiosła strzeleckiego na terenie prywatnych strzelnic, w miarę możliwości na epokowym uzbrojeniu.

W poczet zadań stawianych członkowi tej obowiązkowej sekcji jest nauczenie się zwrotów, poruszania się w szyku, musztry karabinem, rozumienia podstawowych zwrotów i komend wydawanych w języku angielskim. Weryfikacja tych umiejętności jest dokonywana na bieżąco w trakcie publicznych i prywatnych spotkań Stowarzyszenia. Materiały do nauki są udostępniane członkom oraz rekrutom Stowarzyszenia.

Dodatkowymi elementami wdrażanymi przez nas w trakcie pokazów są ceremoniały wojskowe: zawieszanie i odwieszanie „kolorów”, czyli flagi Stanów Zjednoczonych, tworzenie profesjonalnego pocztu sztandarowego wraz z kompanijnym guidonem. Coraz większa liczba członków Stowarzyszenia  przybliża sobie również teksty epokowych piosenek marszowych.

Wszystkie te elementy pozwalają nam wczuć  się w rolę prawdziwych żołnierzy, a także zaprezentować publiczności w trakcie pokazu, jak wyglądało wyszkolenie żołnierzy US Army w okresie II Wojny Światowej.

Obcowanie z bronią ma również inny, ważny z powodów bezpieczeństwa, jak i poprawności wymiar; dzięki niemu potrafimy właściwie obchodzić się z egzemplarzami udostępnianymi w trakcie inscenizacji, a także  zachowywać  się z nią w sposób bezpieczny dla użytkownika i osób postronnych.

Jak pisałem wcześniej, wszystkie te czynności mają służyć wyłącznie celom poznania i prezentowania historii w formie ożywionej.

Nie możemy jednak zapomnieć, iż Armia Amerykańska posiadała rzesze specjalistów pracujących na sukces oddziałów liniowej piechoty. Są wśród nich m.in. oddziały transportowe, jednostki żandarmerii, służby medyczne i łącznościowe, broń wsparcia. Każdemu członkowi Stowarzyszenia, jak i potencjalnemu rekrutowi, dajemy możliwość wyboru przynależności do danej sekcji. W kolejnych podrozdziałach pokrótce zostaną zaprezentowane wymagania, sprzęt specjalistyczny i środki posiadane przez Stowarzyszenie na rzecz działalności poszczególnych sekcji. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje! Jeśli jesteś pasjonatem- możesz odnaleźć się w upragnionej roli. Jeżeli masz zamiar kreować swoją sylwetkę profesjonalnie, z chęcią przyjmiemy Ciebie nawet w roli armijnego kucharza!

Komentarze wyłączone.