Military Police

Wszystkie siły zbrojne na świecie posiadają w swoich szeregach jednostki wykonujące zadania policyjne wewnątrz nich samych. W US ARMY są to MP- Military Police. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych posiadają kilka formacji tego typu, każdą odpowiedzialna za inny rodzaj sił zbrojnych. Formacja odpowiadająca za zadania wewnątrz Armii Stanów Zjednoczonych jest Korpus Żandarmerii Wojskowej (Military Police Corps)

Korpusówka MP

HISTORIA

Żandarmeria wojskowa Armii USA jest jednym z najmłodszych formacji  wchodzących w jej skład, została ona oficjalnie utworzona 26 września 1941 roku. Jej korzenie sięgają jednak czasów zdecydowanie odleglejszych- okresu Wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i Wojny Secesyjnej, kiedy to rozmiar działań zbrojnych zmuszał dowództwo armii do powołania specjalnych jednostek policyjnych. Tworzono wówczas korpusy Marechaussee (1778) oraz Provost Marshal’s (1863) mające na celu utrzymywanie porządku wewnątrz i na tyłach armii. Dodatkowymi zadaniami wynikającymi z płynności linii frontu stawało się pilnowanie i transport powiększających się liczby jeńców wojennych. Jednostki te jednakże były rozwiązywane w niedługim czasie po wygaśnięciu działań zbrojnych.

W trakcie drugiej wojny światowej personel MP był przydzielany na potrzeby poszczególnych jednostek, jak i do ogólnych zadań. Przydział ten był odróżniany kolorem insygniów malowanych na hełmie- jednostki „dywizyjne” posiadały otok żółty, gdy pozostałe- biały. W praktyce GI nie rozróżniał tych dwóch typów- każdy MP mógł w trakcie jego  przepustki czy służby być zwiastunem nadchodzących problemów i związanych z nimi konsekwencjami dyscyplinarnymi.

ZADANIA

Przynależność do służby w ramach Żandarmerii Wojskowej wiązała się z pełnieniem określonych zadań, diametralnie różnych od obowiązków innych gałęzi armii.

Wśród nich można wymienić:

 • stanie na straży prawa, porządku i regulaminów Armii Stanów Zjednoczonych
 • aresztowania i konfiskata mienia
 • zbieraniem informacji, przeprowadzanie śledztw kryminalno-policyjnych
 • zajmowanie się jeńcami i więźniami sił zbrojnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa baz lądowych i lotniczych oraz terenów przylegających
 • zapewnienie ochronę ośrodków dowódczych oraz wysokiego stopniem personelu dowódczego
 • kontrola przepływu wojsk i ludności cywilnej
 • ustalanie tras przepływu wojsk/zaopatrzenia oraz ich kontrolą i utrzymaniem
 • kierowanie ruchu na głównych trasach komunikacyjnych
 • wsparcie operacji przeprawowych

UMUNDUROWANIE I WYPOSAŻENIE.

Generalnie personel MP otrzymywał standardowe sorty armijne. Pośród odróżniającego się ekwipunku możemy wymienić:

 • opaskę z insygniami MP– noszona pojedynczo na lewym ramieniu; występowały dwie odmiany- pełna i częściowa; białe drukowane litery MP występowały na ciemnogranatowym tle, zbliżonym do czerni
 • gwizdek (brass/OD plastic whistle), kajdanki, pałka służbowa noszona na żabce- atrybuty przydatne do pełnienia służby w trakcie działań pozafrontowych niezbędne przy przeprowadzaniu działań prewencyjnych
 • insygnia malowane na hełmie– najczęściej występują one w postaci białych liter MP namalowanych na hełmie, często z dodatkowym otokiem wokoło hełmu; personel przydzielony do jednostek posiadał często insygnia dywizyjne pomiędzy literami, dotyczy to również opasek.

W przypadku służby pozaliniowej, personel MP mógł ponadto posiadać bielone oporządzenie (leggings’y, pas amunicyjny, itp). Podstawowym mundurem był wtedy komplet klasy A, w którego skład wchodziła wełniane koszula i spodnie, wraz z kurtką wyjściową A-class. Broń krótka była noszona przez oficerów, bądź przydzielana w trakcie pełnienia służby patrolowej.

Ciekawostką jest fakt przyznania nielicznych strzelb typu shotgun do personelu MP.

Pvt Clyde Peacock żołnierz 1 Plutonu Żandarmerii Wojskowej (1st MP Platoon), wchodzącego w skład 1 Dywizji Piechoty tuż przed dniem inwazji we Francji. Ujęcie prezentuje doskonale widoczne insygnia MP służących w Big Red One.

UWAGI OGÓLNE.

Należy pamiętać, iż kreowanie tej sylwetki wiąże się z odpowiedzialnością. Personel MP powinien być ODZWIERCIEDLENIEM REGULAMINÓW, na którego straży stał. W związku z tym należy dbać o takie detale, jak dbałość o zarost, noszenie krawatu, prasowanie munduru w kant.

Poza prewencyjnym działaniem w ramach wojska, personel MP pełnił zadania zbliżone do cywilnej policji, wśród których można wymienić, m. in. kontrole ruchu drogowego.

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA.

W ramach Stowarzyszenia posiadamy 1 stałego członka tej sekcji oraz 3 osoby dochodzące, w razie potrzeby. W głównym kręgu zainteresowania jest 1st MP Platoon, przydzielony do „Jedynki”. Wiedza teoretyczna jest wcielana w praktykę dzięki poradom współcześnie służącego policjanta, będącego członkiem Stowarzyszenia.

Co ciekawe na początku naszej działalności, na potrzeby filmu dokumentalnego mieliśmy okazję odtworzyć sylwetki żołnierzy MP z 1 Dywizji, pilnujących więźniów sądzonych w trakcie słynnego Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze.

Komentarze wyłączone.