Kontakt

Poniżej znajdziesz adresy, pod którymi możesz się z nami skontaktować. Zwróć szczególną uwagę na to aby swoją sprawę skierować pod właściwy adres, jeśli zależy Ci nasprawnym kontakcie.

stowarzyszenie@bigredone.pl

Pod ten adres możesz kierować ogólne sprawy dotyczące stowarzyszenia, nie pasujące do żadnego z poniższych adresów.

This address you can direct the general affairs of the association, do not fit into any of the following addresses.

plangenfeld@bigredone.pl

Kontakt z prezesem stowarzyszenia Piotrem Langenfeldem. Ogólne sprawy stowarzyszenia, koordynacja i sprawy udziału w imprezach. Indywidualne sprawy związane z rekrutacją.

Contact the association president Peter Langenfeld. General file associations, coordination and participation in the affairs events. Individual cases related to recruitment.

rekrutacja@bigredone.pl

Kontakt ze stowarzyszeniem w sprawie rekrutacji.

Contact with the association on recruitment affairs.

admin@bigredone.pl

Kontakt z ekipą administracyjną strony bigredone.pl.

Contact with the crew of the administrative hand bigredone.pl.

forum_admin@bigredone.pl

Kontakt z ekipą administracyjną w sprawach związanych z forum: bigredone.myforum.pl. Pod tym adresem można aktywować konta na forum.

Contact with the crew of the administrative matters related to the forum: bigredone.myforum.pl. Here you can activate your account on the forum.

Komentarze wyłączone.