Polacy w US ARMY

Wśród mozaiki narodów, tworzących państwo pod nazwą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jedną z wielomilionowych nacji tworzyli Polacy. Pod wpływem różnorodnych czynników, Polonia rozrastała się zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku. Jej przedstawiciele, jako pełnoprawni obywatele, służyli w szeregach amerykańskich sił zbrojnych. Wielu z nich chwalebnie zapisało się na kartach historii amerykańskiej wojskowości, począwszy od Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. W trakcie kolejnych wojen, żołnierze o polskim pochodzeniu, stawali się poborowymi, bądź ochotnikami, których dalszy los wiązał się z działaniami podejmowanymi przez ich nową ojczyznę.

W niniejszym dziale zaprezentujemy efekty naszych poszukiwań dotyczących wkładu Polonii w Siły Zbrojne USA w trakcie 2 wojny światowej.

Komentarze wyłączone.